Outsourcing IT

Outsourcing to angielskie słowo powstałe z mariażu trzech innych słów tego języka – outside (na zewnątrz), resource (zasoby), using (stosowanie). W wolnym tłumaczeniu, outsourcing oznacza korzystanie z zasobów zewnętrznych. Autorem koncepcji outsourcingu jest Henry Ford, który w 1913 roku powiedział: „Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.”. Outsourcingiem IT (zwanym także outsourcingiem informatycznym) nazywa się wykorzystywanie wiedzy, zasobów i usług oferowanych przez zewnętrzne firmy informatyczne, które wszelkie zadania w zakresie technologii informatycznych mogą wykonać taniej i efektywniej niż w przypadku wykonywania tych zadań we własnym zakresie. Outsourcing informatyczny swoim zasięgiem może obejmować między innymi konserwację i naprawę sprzętu, tworzenie oraz rozwijanie aplikacji czy przetwarzanie danych wewnątrz organizacji.

 

kodowanie

 

Za wykorzystaniem outsourcingu przemawia głównie obniżenie kosztów, uzyskanie dostępu do odpowiedniej – specjalistycznej wiedzy z zakresu technologii IT, oszczędność czasu w porównaniu z tworzeniem odpowiedniej komórki wewnątrz firmy, a także brak potrzeby zatrudniania dodatkowych pracowników w organizacji. W praktyce spotykany jest zarówno outsourcing polegający na pełnej obsłudze firmy pod kątem technologii informatycznych lub polegający na obsłudze pojedynczych przedmiotów lub procesów w organizacji. Takie podejście do outsourcingu daje ogromne możliwości firmie korzystającej z takich usług. Pomaga optymalnie organizować przebieg procesów, dzięki czemu firma może stać się znacznie bardziej efektywna, a co za tym idzie także bardziej konkurencyjna, dzięki zastosowaniu nowszych, bardziej odpowiednich technologii lub stworzeniu i wypozycjonowaniu odpowiedniej witryny internetowej. Niestety ta forma współpracy pomiędzy firmami nie jest pozbawiona wad i zagrożeń, do których należy zaliczyć:

 

  1. brak uzyskania spodziewanych obniżek kosztów po wprowadzeniu outsourcingu (w niektórych przypadkach następuje nawet ich wzrost),
  2. nieumiejętność wypracowania odpowiedniej relacji między dostawcą i odbiorcą usług informatycznych,
  3. możliwość powstania konfliktu między firmą i dostawcą usług informatycznych,
  4. nieodpowiednią jakość usług świadczonych przez zewnętrzną firmę IT.